Мотиваційний лист

 Рекомендації щодо написання мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційного листа, затверджені головою приймальної комісії Красноградського педагогічного фахового коледжу 

Шаблон (зразок) мотиваційного листа до Красноградського педагогічного фахового коледжу  http://surl.li/hfmio

Презентація на допомогу для написання мотиваційного листа  https://cutt.ly/ZK1KIri

У зв’язку з оголошенням воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»),  традиційне ЗНО зазнало певної трансформації: здобувачі освіти другий рік поспіль будуть складати Національний мультипредметний тест, замість вступних іспитів у закладах фахової передвищої освіти буде проведено  співбесіди або творчі конкурси (відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2023 році). Одним із критеріїв вступу 2023 є мотиваційний лист, запроваджений ще у 2020 році у закладах вищої освіти. 

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен

Оскільки зросте ймовірність пвної кількості абітурієнтів із однаковим конкурсним балом, то мотиваційний лист під час вступу до закладу фахової передвищої освіти на бюджет буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, а для вступу на контракт він може бути основою для рейтингування вступників.

Мотиваційний лист – це:

• документ, що складається і подається вступником до закладу фахової передвищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну спеціальність. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального середовища закладу освіти та різних освітніх програм;

• своєрідне есе, обсягом 1-3 сторінки формату А-4, в якому необхідно пояснити чому абітурієнт хоче навчатися в тому чи іншому  закладі фахової передвищої освіти та з яких причин варто обрати саме кандидатуру конкретного здобувача освіти.

Вимоги до мотиваційного листа

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, однак, заклади освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їх оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому, вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним закладу освіти та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом із цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

• зміст повинен бути лаконічним (короткий виклад думок і тільки важливі деталі, факти, цифри);

• чітка структура спростить прочитання листа (заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми; важливо розбивати текст на абзаци, кожен із яких має містити певну концепцію);

• неприпустимість емоцій (лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності);

• простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;

• неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, у якому містяться відомості про адресата (назва закладу фахової передвищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Юрію Олександровичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. Він є дуже важливим, адже саме тут абітурієнт повинен привернути та утримати увагу читача. У цьому абзаці викладається мета і причина написання мотиваційного листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). Також у цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей заклад освіти і як, на його думку, навчання в коледжі сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

В основній частині необхідно перерахувати знання й академічні досягнення здобувача освіти, в області предмета, що його цікавить. Зі змісту листа має бути зрозуміло, чому обрано саме цей предмет (або кілька предметів) для вивчення, певний заклад освіти та бажання продовжити навчання в конкретній країні (за умови, коли він поза межами України).

Також, в основній частині слід аргументовано пояснити причини, що спонукали абітурієнта обрати саме цей заклад освіти. Не буде зайвим продемонструвати, що абітурієнт ознайомився з інформацією про обраний заклад освіти.

Друга половина основної частини мотиваційного листа може бути присвячена особистим якостям і вмінням здобувача освіти. Наприклад, спільно реалізовувати проєкти та ідеї; працювати одночасно над кількома завданнями; знаходити спільну мову з різними людьми; працювати і/або вчитися в інтернаціональному середовищі (поважати культуру й традиції інших народів і країн); бути уважним до деталей, і багато іншого. Бажано проілюструвати все вище описане конкретними прикладами з життя.

Далі, в основній частині, абітурієнту слід підкреслити свої найсильніші сторони, які відрізняють його від інших претендентів. Необхідно продемонструвати цілеспрямованість, упевненість і готовність боротися за обране місце.

Завершити мотиваційний лист рекомендуємо інформацією про кар'єрні очікування. Наприклад, ким і де ви плануєте працювати після закінчення закладу освіти. Не зайвим буде підсумок на два-три речення, який має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Про що можна написати у мотиваційному листі

Для написання гарного мотиваційного листа вступнику необхідно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною освітньою програмою, умотивованість до навчання тощо. Ця інформація може стосуватися, зокрема, наступних аспектів:

• досягнення у навчання;

• причини обрання спеціальності;

• прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати, які стосуються обраного профілю;

• обізнаність з навчальною програмою, викладацьким складом,  можливостями, які дає обраний заклад освіти;

• наявний практичний досвід;

• соціальні та гнучкі навички, спортивні та навчальні досягнення, захоплення тощо.

Головні помилки і як їх уникнути

Для того, щоб мотиваційний лист для вступу до закладу фахової передвищої освіти приніс позитивний результат, рекомендуємо після його написання ретельно перевірити декілька разів. Переконайтеся, що не допущено помилок, описаних нижче:

• невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз або жартів;

• занадто довгі речення (одна думка – одна теза);

• перерахування своїх досягнень та переваг одним довгим списком  (необхідно написати мотиваційний лист якісно, а тому учні потрібно підтверджувати все фактами, описувати досвід та отримані знання);

• надмірного вживання займенника «я» і безпідставної хвалькуватості (переконливіше звучить фраза «моя стаття з’явилася в науковому журналі», аніж «я молодець, оберіть мене»);

• граматичні та орфографічні помилки;

• копіювання чужих робіт. Зверніть увагу, що мотиваційний лист повинен бути оригінальний та особливий, у ньому має бути тільки правдива та реальна інформацію про абітурієнта.

Вимоги до оформлення

Обсяг 1–3 сторінки, документ Word, 14 кегль Times New Roman з 1,5 або 1,0 інтервалом.

Текст має бути структурований, тобто поділений на абзаци.

У минулому році деякі заклади вищої освіти вимагали електронний підпис або ж надсилати написаний, а не надрукований лист із підписом. Цьогоріч, у зв’язку з введенням воєнного стану, процедура має бути спрощеною: розглядають можливість подавати мотиваційні листи через електронний кабінет вступника.

Наголошуємо, що завіряти чи ставити печатки у закладі освіти, який закінчує здобувач освіти, не потрібно.

Рекомендуємо ознайомитися з порадами щодо написання та прикладами мотиваційних листів на сайті Освіта.ua [2].

Використані джерела:

1. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (дата звернення: 30.05.2022 р.)

2. Освіта.ua [Електронний ресурс] : [Вебсайт]. – Електронні дані. – Київ, 2007-2022. – Режим доступу: www:osvita.ua (дата звернення: 31.05.2022 р.) – Освіта.ua.

3. Мотиваційний лист. Вступ 2022. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=i1jQH2SaqUo (дата звернення: 31.05.2022 р.)

За матеріалами сайту znayshov.com/


Немає коментарів:

Дописати коментар

Вступ 2023